Trener-team 2018

Hovedtrener:   Tina Robinson 

Skøyteskolen:  Inger Holden, Mia Fossen, Sina Reiner-Holm
                        Linda Lilleøren, Aurora Holden, Cornelia Sæther Aas

Aspiranter:      Katrine Borgen, Vilde Tomter, Annabel Robinson

Chicks:            Annabel Robinson

Dans/teater:   Helene Sæther Aas

Styrke:            Mona Tandsether

Kondis:            John Aas

 

Styret i GKK 2018

Styreleder:       John Aas

Styremedlem:  Inger Holden

Styremedlem:  Marit Spilde

Styremedlem:   Mona Tandsether

 

Andre verv 2018

Valgkomite:             Siv Moursund, Jane Isaksen
                                Valentina Jørgensen (varamedlem)

Økonomiansvarlig:  Tina Robinson

Foreldrekontakter:  Helene Sæther Aas (Skøyteskolen) 
                               Mona Tandsether (Aspiranter)
                               Tina Robinson (konk.løpere)

 

Arrangementskomite 2018

Medlem:           Mona Tandsether

Medlem:           Helene Sæther Aas

Medlem:           Kari Westby Larsen

 

Sliping av skøytejern:

Klubben har egen slipemaskin i Fjellhallen - snakk med trener for å avtale tid. 

Medlemspris: kr 100,- (kr 250,- for ikke-medlemmer)

 

Montering av skøytejern:

Tina Robinson (gjør avtale på tina@kunstlop.com eller mob. 958 09 749) - kr 200,-

 

Foreldrevett

Spør trener om råd ved kjøp av nye skøyter. Det finnes mange forskjellige merker og modeller (både i støvler og jern), og det er ikke alltid at selgere gir de beste råd for ditt barn.

Fremgang på isen kommer i rykk og napp, og ikke nødvendigvis samtidig med andre i gruppen. Alle som står på og trener får fremgang.

Ikke sammenlign barnet ditt sin fremgang med andre, men fokuser på å gi oppmuntring både i medgang og motgang.

Ikke forstyrr barna eller trener på isen (foreldre skal ikke oppholde seg i boksen eller ved vantet under trening). Skulle det være nødvendig så kontakter treneren deg.

Sørg for riktig og fornuftig utstyr både til trening og konkurranser (spør trener hvis du er i tvil).

Husk at det er barnet ditt som trener, ikke du. Det viktigste er at ditt barn trives og kan ha det gøy sammen med andre.

Gi oppmuntring til alle barna under konkurranser og oppvisning, ikke bare egne barn.

Ikke forsøk å påvirke barna under konkurranse og oppvisning - respekter trenerens valg av taktikk. 

Lær barna å tåle både seier og tap. Det er en god egenskap å kunne unne andre suksess.

Respekter arbeidet klubben gjør - tilby gjerne din hjelp.