Trener-team 2017

Hovedtrener:   Tina MacConnell 

Skøyteskolen:  Inger Holden, Kristin Stimo, Mia Fossen, 
                        Sina Reiner-Holm, Linda Lilleøren, Aurora Holden

Aspiranter:      Inger Holden, Katrine Borgen, 
                       Mia Fossen

Dans/teater:   Helene Sæther Aas

Styrke:            Mona Tandsether

Kondis:            John Aas

 

Styret i GKK 2018

Styreleder:       John Aas

Nestleder:        Kari Westby Larsen

Styremedlem:  Inger Holden

Styremedlem:  Marit Spilde

Varamedlem:   Mona Tandsether

 

Andre verv 2018

Valgkomite:             Siv Moursund, Jane Isaksen
                                Valentina Jørgensen (varamedlem)

Økonomiansvarlig:  Tina MacConnell

Iskjørere:                 Jane Isaksen, Rune Tomter,
                                Odd Arne Kristiansen, Roar Borgen

Vaktmestere:           Kristin Stimo, Jane Isaksen, Rune Tomter
                               

Foreldrekontakter:  Helene Sæther Aas (Skøyteskolen) 
                               Mona Tandsether (Aspiranter)
                               Tina MacConnell (konk.løpere)

 

Arrangementskomite 2018

Medlem:           Mona Tandsether

Medlem:           Jane Isaksen

Medlem:           Inger Holden

Medlem:           Helene Sæther Aas

Medlem:           Kari Westby Larsen

 

Sliping av skøytejern:

Vidar Bjerke, Bjørnsvelia 3, 2819 Gjøvik (gjør avtale på mob. 958 43 243) 

Medlemspris: kr 50,- (kr 250,- for ikke-medlemmer)

 

Montering av skøytejern:

Tina MacConnell (gjør avtale på tina@kunstlop.com eller mob. 958 09 749) - kr 150,-

 

Foreldrevett

Spør trener om råd ved kjøp av nye skøyter. Det finnes mange forskjellige merker og modeller (både i støvler og jern), og det er ikke alltid at selgere gir de beste råd for ditt barn.

Fremgang på isen kommer i rykk og napp, og ikke nødvendigvis samtidig med andre i gruppen. Alle som står på og trener får fremgang.

Ikke sammenlign barnet ditt sin fremgang med andre, men fokuser på å gi oppmuntring både i medgang og motgang.

Ikke forstyrr barna eller trener på isen (foreldre skal ikke oppholde seg i boksen eller ved vantet under trening). Skulle det være nødvendig så kontakter treneren deg.

Sørg for riktig og fornuftig utstyr både til trening og konkurranser (spør trener hvis du er i tvil).

Husk at det er barnet ditt som trener, ikke du. Det viktigste er at ditt barn trives og kan ha det gøy sammen med andre.

Gi oppmuntring til alle barna under konkurranser og oppvisning, ikke bare egne barn.

Ikke forsøk å påvirke barna under konkurranse og oppvisning - respekter trenerens valg av taktikk. 

Lær barna å tåle både seier og tap. Det er en god egenskap å kunne unne andre suksess.

Respekter arbeidet klubben gjør - tilby gjerne din hjelp.