Trener-team 2019

Hovedtrener:   Tina Robinson 

Skøyteskolen:  Karin Emilie Pettersen, Annabel Robinson, Tiril Spilde, Jenitha Sittampalam,

                        Pernille Sæther Dahlen, Cornelia Sæther Aas, Vilde Tomter, Katrine Borgen

Aspiranter:      Vilde Tomter, Cornelia Sæther Aas

Chicks:            Annabel Robinson

Dans/yoga:      Helene Sæther Aas

Teaterlek:        Siv Elin Oterhals

 

Styret i GKK 2019

Styreleder:       John Aas

Nestleder:        Marit Spilde

Styremedlem:   Mona Tandsether

Styremedlem:   Lene Kristin Nilsen

Varamedlem:    Elin Sandvik

 

Andre verv 2019

Valgkomite:            Helene Sæther Aas 
                               Foreldrekontakt aspiranter

Økonomiansvarlig:  Tina Robinson

Foreldrekontakter:  Helene Sæther Aas (Skøyteskolen) 
                               Anne Aglen Brendmoe (Aspiranter)
                               Roar Borgen (konk.løpere)

 

Arrangementskomite 2019

Medlem:                 Helene Sæther Aas

Medlem:                 Tina Robinson

 

Sponsoransvarlig    Mona Tandsether

 

Sliping av skøytejern:

Klubben har egen slipemaskin i Fjellhallen - snakk med trener for å avtale tid. 

Medlemspris: kr 100,- (kr 250,- for ikke-medlemmer)

 

Montering av skøytejern:

Tina Robinson (gjør avtale på tina@kunstlop.com eller mob. 958 09 749) - kr 200,-

 

Foreldrevett

Spør trener om råd ved kjøp av nye skøyter. Det finnes mange forskjellige merker og modeller (både i støvler og jern), og det er ikke alltid at selgere gir de beste råd for ditt barn.

Fremgang på isen kommer i rykk og napp, og ikke nødvendigvis samtidig med andre i gruppen. Alle som står på og trener får fremgang.

Ikke sammenlign barnet ditt sin fremgang med andre, men fokuser på å gi oppmuntring både i medgang og motgang.

Ikke forstyrr barna eller trener på isen (foreldre skal ikke oppholde seg i boksen eller ved vantet under trening). Skulle det være nødvendig så kontakter treneren deg.

Sørg for riktig og fornuftig utstyr både til trening og konkurranser (spør trener hvis du er i tvil).

Husk at det er barnet ditt som trener, ikke du. Det viktigste er at ditt barn trives og kan ha det gøy sammen med andre.

Gi oppmuntring til alle barna under konkurranser og oppvisning, ikke bare egne barn.

Ikke forsøk å påvirke barna under konkurranse og oppvisning - respekter trenerens valg av taktikk. 

Lær barna å tåle både seier og tap. Det er en god egenskap å kunne unne andre suksess.

Respekter arbeidet klubben gjør - tilby gjerne din hjelp.